Διαγωνισμός Porto Palace Hotel με δώρο διανυκτερεύσεις