Διαγωνισμός με δώρο ένα μήνα Pilates Reformer ή Cross training