Διαγωνισμός με δώρο android Tablet 7″ 3G με πληκτρολόγιο