Διαγωνισμός HEMO με δώρο tablet Lenovo και συσκευασίες