Διαγωνισμός για το περιοδικό πολιτισμού ΛεξΩτεχνίες