Διαγωνισμός για το παραμύθι Μάθε τον φόβο να νικάς