Διαγωνισμός για συλλεκτικά δώρα και ταξίδι στο Oktoberfest