Διαγωνισμός για προσκλήσεις για θέατρα και παραστάσεις