Διαγωνισμός για pREVENT BMI Control για δίαιτα αξίας 100€