Διαγωνισμός για έναν ιονιστή αέρα Tris της Bioxigen