Διαγωνισμός για ένα Samsung Galaxy Tab από τη foxprice.gr