Διαγωνισμός για ένα πίνακα με την υπογραφή γνησιότητας της DE ZIN