Διαγωνισμός για ένα μοναδικό κέντρο δραστηριοτήτων