Διαγωνισμός για δωρεάν εξέταστρα για εξετάσεις Goethe-Zertifikat B1.