Διαγωνισμός για 3ήμερο ταξίδι στο Hotel Galaxidi στο Γαλαξίδι