Διαγωνισμός για 3 μέρες για 2 άτομα στα 3-5 Πηγάδια Νάουσας