Διαγωνισμός για 2 ετήσιες συνδρομές στο Friends & Family GYM