Διαγωνισμός για 1 devolo Magic 2 WiFi 2-1-2 Starter Kit