Διαγωνισμός Microsoft:Δώρο εισιτήρια για Βαρκελώνη,Πράγα,Μόναχο

O online διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Microsoft Hellas.

Συνολικά θα αναδειχθούν 565 νικητές οι οποίοι και θα λάβουν τα κατωτέρω δώρα.

O διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία μικρών video που μοιάζουν με τα emoticons του Windows Live Messenger και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλύτερων. Μπορείτε να λάβετα μέρος στην κλήρωση για τα δώρα είτε ανεβάζοντας video είτε ψηφίζοντας τα καλύτερα.

Τα δώρα του διαγωνισμού θα είναι:

Α. 5 πρώτοι νικητές: 10 εισιτήρια Lufthansa

  • 1ος νικητής: 2 διπλά δωρεάν εισιτήρια με προορισμό την Βαρκελώνη
  • 2ος νικητής: 2 διπλά δωρεάν εισιτήρια με προορισμό την Πράγα
  • 3ος , 4ος και 5ος: 3 διπλά δωρεάν εισιτήρια με προορισμό το Μόναχο

B. 6ος νικητής: Ένα Microsoft Xbox 360
Γ. οι τέσσερις (4) επόμενοι νικητές: από ένα Microsoft Wireless Laser Desktop 7000 ο καθένας
Δ. Δέκα (10) επόμενοι νικητές: από ένα Microsoft Wireless Laser Desktop 3000 ο καθένας
Ε. Δέκα (10) επόμενοι νικητές: από ένα Microsoft Comfort Optical Mouse 1000 ο καθένας
Z. Τριάντα (30) επόμενοι νικητές: από 10 δωρεάν mp3 downloads ο καθένας (mpgreek)
Η. Πεντακόσιοι (500) επόμενοι νικητές: από 3 δωρεάν mp3 downloads o καθένας (mpgreek)

Τα δωρεάν εισιτήρια του διαγωνισμού είναι έγκυρα από 1/1/2009 μέχρι και 31/12/2009

Ο διαγωνισμός βρίσκεται εδώ

Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται εδώ

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008 (και ώρα 24:00).


Σχολιάστε: