Διαγωνισμός Public με δώρο PlayStation 4 20th Anniversary Limited Edition