Διαγωνισμός με δώρο μια μεγάλη ηλεκτροκίνητη μηχανή