Διαγωνισμός με δώρο δωμάτιο απόδρασης (Jigsaw) για 6 άτομα