Διαγωνισμός με δώρο διάδρομο Pegasus Starlet ΜT-141