Διαγωνισμός με δώρο 3 λίτρα λάδι 10W/40 και αλλαγή λαδιών