Διαγωνισμός με δώρο 2 αντίτυπα του βιβλίου Συν+Πλην