Διαγωνισμός για μία ετήσια συνδρομή στο Palestra Active