Διαγωνισμός για ένα ζευγάρι tweeter της beymaCP-21/F