Διαγωνισμός για ένα ηλεκτρικό διάδρομο TechSport ES-A112