Διαγωνισμός για δωρεάν Permanent Make-up for eyeliner