Διαγωνισμός για διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γ.Τ.Π.