Διαγωνισμός για 50 εξάμηνες συνδρομές γυμναστηρίου