Διαγωνισμός για 2 αφίσες της ταινίας Ο Πητ και ο Δράκος